Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.e‑merceria.pl

§ 1 Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies pozyskiwanych przez Sklep Internetowy www.e‑merceria.pl pod adresem www.e‑merceria.pl zwany dalej Sklepem, który jest prowadzony przez Elżbieta Rafa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Konfekcyjny „P&J” Elżbieta Rafa z siedzibą w Krakowie, adres wykonywania działalności ul. Makuszyńskiego 22a kod pocztowy: 31 752 Kraków, NIP:‑678‑186‑98‑58, REGON: 356735496, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Rafa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Konfekcyjny „P&J” Elżbieta Rafa z siedzibą w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 22a kod pocztowy: 31‑752 Kraków, NIP: 678‑186‑98‑58, REGON: 356735496, a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, co oznacza, że jeśli użytkownik posiada konto Klienta lub użytkownik wypełnia formularz zamówienia na stronie sklepu to Administrator przetwarza dane Klienta takie jak imię, nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
d. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, zastrzeżenia do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych ze składaniem zamówień w Sklepie.
6. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów dostawy i przewozu zawartych ze Sklepem, w celu dostarczenia Zamówienia Klientowi.
7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
8. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu Założenia Konta Użytkownika oraz Formularzu Zamówień informacje: imię, nazwisko, adres, adres e‑mail, numer telefonu
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”
9. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 2 ust. 6 niniejszej Polityki prywatności oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody wyłącznie w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują Administratora do ich zachowania.
§ 3 Zabezpieczenie danych
1. Sklep informuje, że ochrona danych osobowych w serwisie www.e‑merceria.pl jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie na koncie Użytkownika. Osoby korzystające ze Sklepu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie.
3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych
4. Dane przetwarzają osoby włącznie do tego upoważnione.
§ 4 Pliki cookies
1. Sklep używa w związku z prowadzeniem serwisu www.e‑merceria.pl plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka“) pozwalają na śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. To pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji, kasowane z twardego dysku urządzenia po zakończeniu sesji. Pliki cookies stałe, to pliki które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie konkretnego Użytkownika. Osoba korzystająca ze Sklepu może usunąć, o ile umożliwia to przeglądarka z której korzysta.
3. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
4. Piki cookies są wykorzystywane m.in. w następujących celach:
a. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji Zamówienia, a także w celu przywrócenia pozostawionej zawartości koszyka przy kolejnej wizycie na stronie
b. rozpoznanie użytkownika podczas następnej wizyty w serwisie, aby zachować jego login i hasło (ulegają szyfrowaniu);
c. dostosowania strony Sklepu do potrzeb i preferencji użytkownika,
d. w celu tworzenia statystyk, które pomagają w zrozumieniu jak użytkownicy korzystają ze strony.
e. Zapamiętywania przez witrynę wyborów Użytkownika,
f. Sugerowania wyboru produktów

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.